Stå upp i Smedjan Stjärnsund 1/7 Ann Westin och Anna-Lena Brundin, biljetter:www.smedjanstjarnsund.se